Miami, Florida to Ormond Beach, Florida - 282 Miles